جوک های زیر کمری

  • نوشته شده توسط : جوکر من
  • دارای امتیاز : 3.1

چه قرارا زیر خیمه حسین دخترایی که خودشونو عروس میکنن تو خیابونا پسرایی که تا میرسن به دخترا یادشون میوفته باید واسه حسین محکمتر زنجیر بزنن چقد ریا و جوک های زیر کمری هرچی ازاده فق جنبه اشو داشته باش چه قرارا زیر خیمه حسین دخترایی که خودشونو عروس میکنن تو خیابونا پسرایی که تا میرسن به دخترا یاد...